Kancelaria


Adwokat Sławomir Solarz

Ukończył Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie (2003r.) oraz studia podyplomowe z zakresu Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2004r.). Na przestrzeni kilku lat pracownik Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli z siedzibą w Nisku.W latach 2010-2012 odbył trzyletnią aplikację adwokacką, którą ukończył pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym w 2013r. W tym samym roku uzyskał wpis na listę Adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.