Zakres świadczonych usług obejmuje:


prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń


 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,

 • reprezentacja interesów pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniu sądowym,

 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym – warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny,


prawo cywilne


 • prawo cywilne ogólne – powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o ustalenie, sprawy egzekucyjne, zniesienie współwłasności, wydanie rzeczy, sporządzanie i reprezentowanie strony w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)

 • prawo spadkowe – dziedziczenie, testamenty, roszczenia o zachowek i zapis, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,

 • prawo rodzinne – rozwody, separacje, alimenty, przysposobienie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, kontakty między rodzicami a dziećmi,

 • prawo nieruchomości, mieszkaniowe i spółdzielcze – eksmisje, najem, własność lokali, zasiedzenie, postępowania wieczystoksięgowe,

 • ochrona dóbr osobistych,


prawo pracy


 • negocjacje z pracodawcami

 • dochodzenie zaległego wynagrodzenia, dodatku-zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,

 • ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy


prawo budowlane i handlowe


 • zastępstwo i pomoc prawna i zastępstwo stron w postępowaniach administracyjnych i sądowych

 • przygotowywanie projektów umów

 • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych


prawo administracyjne


 • porady prawne i zastępstwo w sprawach organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.